Un record avui per als nostres morts - i per a tots -, ara que cada vegada se'ns fa més difícil parlar amb ells.

John Berger dixit:

“¿Com viuen els vius amb els morts? Mentre que el capitalisme no va deshumanitzar la societat, tots els vius esperaven atènyer l’experiència dels morts. Era el seu futur darrer. Per sí sols, eren incomplets. Així, vius i morts eren interdependents. Sempre. Només una forma tan peculiar d’egoisme com la d’avui podia trencar aquesta interdependència. I els resultats han estat desastrosos per als vius, que ara creuen que els morts han desaparegut.”

cementiriURGELL

Tinta sobre paper, 15 x 10 cm