Sembla que estem condemnats a repetir sempre les mateixes línies, com si el motlle de la nostra ànima deixés la seva petjada invariable i constant, sota mil aparences diferents.
He comparat l'estructura del dibuix d'après Courbet amb aquesta composició abstracta de fa vint-i-cinc anys, i són la mateixa cosa.

Autol_8

Tinta i ceres sobre paper, 30 x 22 cm